Spoločnosť B & K company, s.r.o. realizuje:

· vypracovanie dokumentácie a projektu stavieb

· kresličské práce v stavebníctve

· inžinierska činnosť v stavebníctve

· zameranie a vytyčovacie výkresy pozemkov a stavieb 

· architektonická štúdia, urbanistická štúdia

· statický posudok, statické výpočty a výkresy

· dispozičné riešenie stavby

· požiarno-bezpečnostné riešenie stavby

· zdravotechnika a inžinierske siete - návrh riešenia a prípojok

· akékoľvek ďalšie podklady potrebné k úspešnej realizácii stavby

pre stavby rôznych druhov: 

· rodinné domy

· drobné stavby - garáže, prístavby a pod.

· bytové domy

· obytné budovy

· polyfunkčné objekty, sklady, haly, ...

· historické budovy

© FinUp, s.r.o, www.finup.sk, mail to: admin@finup.sk